Tuesday, March 07, 2017

செங்கொட்டையன் பங்கம்மாம்ஸ் இது மீம்ஸ் - வாட்சப்கலக்கல்ஸ்,

நீர் நிலை காணவில்லை

அ===================================

ஒரு பெரிய மனுசரை இப்டி கலாய்க்கலாமா?================

செங்கொட்டையன் பங்கம்


====================

200 ய்யா யோவ்===================

யோகா வாழ்க.ஈஷா ஒழிக=================

புலி புல்லைத்தின்னா சிங்கம் புளியோதரை சாப்பிடாதா?


================


7 காசு கை மாறிடுச்சா?சட்டத்தில் இதுக்கு இடம் இல்லையே?===============
கேடி ஆனா கோடி கிடைக்கும்.ஆனா பேமிலி தெருக்கோடி.ஓக்கேவா?====================

லொள்ளு லோலாயி

S=================

10 மார்க் மை வோர்ட்ஸ்================
0 comments: