Saturday, January 04, 2020

ஆயிரம் காலத்துத்தயிர் 1/1/2020 குமுதம் ஜோக்ஸ்

தயிருக்கும் கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?மடத்தனமா யோசிச்சிருக்கானேனு கலாய்ப்பாங்களோ? 1/1/2020 தேதி இட்ட குமுதம் 8 வருட இடைவெளிக்குப்பின் ரீ என்ட்ரி


Image

0 comments: